Conferència de Jordi Llorens Estapé.

Una història darrere d’una fotografia.