El IOGA és una ciència mil·lenària, originària de l’Índia, l’antiguitat es remunta a més de 5.000 anys. La paraula Ioga significa “Unió”.

.Tot i que el Ioga és UN, dins d’ell hi ha diferents sendes que, portant el mateix objectiu, segueixen camins diferents.

A les nostres classes treballem amb el HATHA IOGA, (també conegut com ioga físic) utilitzant les eines que aquesta disciplina ens ofereix:

  • Preparació pulmonar i vertebral.
  • ASANAS (Estiraments i postures corporals, podent-se combinar exercicis dinàmics i estàtics)
  • PRANAYAMA (Tècniques de respiració)
  • MUDRAS (Postures de les mans, gestos per canalitzar l’energia)
  • BHANDAS (Postures de les mans, gestos per canalitzar l’energia)
  • MANTRAS (Vibració de sons)
  • RELAXACIÓ
  • MEDITACIÓ

La práctica del Hatha Yoga se adapta a todos y en todas circunstancias, ya que se concibe como un conjunto de técnicas que tienden a integrar los componentes constitutivos del ser humano, Cuerpo, Mente y Espíritu.La pràctica del Hatha Ioga s’adapta a tots i en totes circumstàncies, ja que es concep com un conjunt de tècniques que tendeixen a integrar els components constitutius de l’ésser humà, Cos, Ment i Esperit.

D’una banda, proporciona forma física i augmenta l’energia i la sensació de benestar, ja que actua profunda i subtilment sobre tots els òrgans, sistemes i estructures del nostre cos, tonificant i flexibilitzant. D’altra banda, ofereix relaxació i calma per contrarestar l’ansietat i l’estrès dels nostres dies. Amb la pràctica constant, el cos es tonifica, flexibilitza, rejoveneix, minimitzant poc a poc els efectes de l’estrès i de les tensions.

Està indicat a qualsevol edat, ja que sempre actua respectant el ritme vital i individual de cadascú.

.En l’actualitat, el ioga està sent reconegut per la ciència, i per diferents branques de la medicina, com una tècnica de gran ajuda terapèutica en diferents trastorns físics i nerviosos.

El Ioga no pretén oferir un remei instantani, però, proporciona un programa a llarg termini per a viure positivament.

HARI OM