Aquesta entrevista que li hem fet a l’advocada Sonia Álvarez,

personalment creiem  què és molt interessant i si l’escoltem amb atenció veurem com per a qualsevol acte a la nostra vida d’usuaris hem d’anar amb molta cura; de qui i el com, triar un gestor perquè ens gestioni qualsevol qüestió de la nostra vida dependrà del que nosaltres siguem capaços de triar, d’exigir i de la nostra responsabilitat. De buscar i sobretot d’exigir els nostres drets, sigui el que sigui el tema. I només ens competeix a nosaltres buscar, trobar… Seria l’única forma de què els mals professionals i que tant de mal poden fer a la seva professió, no hi tinguessin lloc en el seu camp de treball.